HR Manager / Kierownik Działu Kadr – Opole, Lubliniec, Tarnowskie Góry

Lepsza Praca (certyfikat 13858) to polska firma specjalizująca się w rekrutacjach na stanowiska techniczne, handlowe i menedżerskie – głównie dla sektora przemysłowego. Prezentowane przez nas oferty pracy, dotyczą zatrudnienia wyłącznie po stronie klienta, na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego.

Dla naszego klienta poszukujemy aktualnie osoby na stanowisko:

HR Manager / Kierownik Działu Kadr

 

Obowiązki:

 • prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy);
 • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy;
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych dla zleceniobiorców;
 • sporządzanie list płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie;
 • sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON;
 • rozliczanie delegacji pracowniczych;
 • sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych;
 • ewidencja zwolnień lekarskich;
 • nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników;
 • organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP;
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;
 • udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów;
 • pozyskiwanie nowych pracowników;
 • współpraca z innymi działami w zakresie rekrutacji pracowników na wakujące stanowiska (zbieranie zgłoszeń o wakatach, zgłaszanie wolnych miejsc pracy do urzędu pracy, redagowanie i zamieszczanie ofert pracy w lokalnych mediach, współuczestnictwo w procesie rekrutacji)
 • planowanie ścieżki rozwoju pracowników;
 • organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP.

 

Wymagania:

 • Wieloletnie doświadczenie w zakresie HR,
 • Dyplom ukończenia wyższej uczelni ekonomicznej, zarządzania, marketingu,
 • Język angielski na poziomie dobrym w mowie i piśmie,
 • Umiejętność zarządzania kapitałem ludzkim,
 • Szczególne umiejętności interpersonalne.

 

Osoby zainteresowane, proszone są o wysłanie dokumentów aplikacyjnych, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 • Ta oferta wygasła!