HR Manager / Kierownik Działu Kadr – Opole, Lubliniec, Tarnowskie Góry

Lepsza Praca (certyfikat 13858) to polska firma specjalizująca się w rekrutacjach na stanowiska techniczne, handlowe i menedżerskie – głównie dla sektora przemysłowego. Prezentowane przez nas oferty pracy, dotyczą zatrudnienia wyłącznie po stronie klienta, na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego.

Dla naszego klienta poszukujemy aktualnie osoby na stanowisko:

HR Manager / Kierownik Działu Kadr

 

Obowiązki:

 • prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy);
 • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy;
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych dla zleceniobiorców;
 • sporządzanie list płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie;
 • sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON;
 • rozliczanie delegacji pracowniczych;
 • sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych;
 • ewidencja zwolnień lekarskich;
 • nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników;
 • organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP;
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;
 • udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów;
 • pozyskiwanie nowych pracowników;
 • współpraca z innymi działami w zakresie rekrutacji pracowników na wakujące stanowiska (zbieranie zgłoszeń o wakatach, zgłaszanie wolnych miejsc pracy do urzędu pracy, redagowanie i zamieszczanie ofert pracy w lokalnych mediach, współuczestnictwo w procesie rekrutacji)
 • planowanie ścieżki rozwoju pracowników;
 • organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP.

 

Wymagania:

 • Wieloletnie doświadczenie w zakresie HR,
 • Dyplom ukończenia wyższej uczelni ekonomicznej, zarządzania, marketingu,
 • Język angielski na poziomie dobrym w mowie i piśmie,
 • Umiejętność zarządzania kapitałem ludzkim,
 • Szczególne umiejętności interpersonalne.

 

Osoby zainteresowane, proszone są o wysłanie dokumentów aplikacyjnych, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Aplikuj na to stanowisko
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus