Kierownik Budowy – Sieradz

Lepsza Praca (certyfikat 13858) to polska firma specjalizująca się w rekrutacjach na stanowiska techniczne, handlowe i menedżerskie – głównie dla sektora przemysłowego. Prezentowane przez nas oferty pracy, dotyczą zatrudnienia wyłącznie po stronie klienta, na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego.

Dla naszego klienta poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik Budowy

Sieradz

 

Obowiązki

 • Bezpośredni nadzór realizacji robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogram oraz zapewnienie uzyskania odpowiedniej jakości pracy,
 • Analiza dokumentacji technicznej oraz sprawne rozwiązywanie problemów technicznych,
 • Planowanie i koordynacja robót realizowanych przez podwykonawców,
 • Planowanie i zamawianie środków produkcji i nadzór terminowości,
 • Nadzór  budowlany nad przepisami BHP oraz ochrony środowiska,
 • Prowadzenie  dziennika budowy zgodnie z przepisami,
 • Współpracę z lokalnymi władzami i gestorami mediów,
 • Współpraca z inwestorem i zespołem projektowym,
 • Reprezentowanie firmy na zewnątrz i dbanie o dobry wizerunek,
 • Optymalizacja budżetu budowy,
 • Organizacja zaplecza budowy,
 • Zarządza procesami budowy oraz realizacja wszystkich faz w przeprowadzanych projektach (aż do przekazania budowy inwestorowi).

 

Wymagania

 • Realizacja powyżej 10 mln wartości inwestycji (przemysł, mieszkania, biurowce),
 • Konieczne uprawnienia budowlane,
 • Wykształcenie wyższe (budownictwo),
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji wszystkich faz budowy dużych obiektów budowlanych (industrial, office),
 • Posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Doświadczenie w nadzorze i koordynacji sił własnych i podwykonawców,
 • Znajomość MS Office,
 • Znajomość AutoCad,
 • Znajomość procesu inwestycyjnego,
 • Umiejętność kosztorysowania,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Znajomość języka angielskiego.

 

Nasz klient oferuje

 • samochód,
 • komputer,
 • telefon.

 

Osoby zainteresowane, proszone są o wysłanie dokumentów aplikacyjnych, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Aplikuj na to stanowisko
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus