Kierownik budowy

Lepsza Praca (certyfikat 13858) to polska firma specjalizująca się w rekrutacjach na stanowiska techniczne, handlowe i menedżerskie – głównie dla sektora przemysłowego. Prezentowane przez nas oferty pracy, dotyczą zatrudnienia wyłącznie po stronie klienta, na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego.

Aktualnie, dla naszego klienta – generalnego wykonawcy – poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Kierownik budowy

mazowieckie, śląskie, małopolskie

Obowiązki

 • Bezpośredni nadzór realizacji robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogram oraz zapewnienie uzyskania odpowiedniej jakości pracy
 • Analiza dokumentacji technicznej oraz sprawne rozwiązywanie problemów technicznych
 • Planowanie i koordynacja robót realizowanych przez podwykonawców
 • Planowanie i zamawianie środków produkcji i nadzór terminowości
 • Nadzór  budowlany nad przepisami BHP oraz ochrony środowiska
 • Prowadzenie  dziennika budowy zgodnie z przepisami
 • Współpraca z lokalnymi władzami i gestorami mediów
 • Współpraca z inwestorem i zespołem projektowym
 • Reprezentowanie firmy na zewnątrz i dbanie o dobry wizerunek
 • Optymalizacja budżetu budowy
 • Organizacja zaplecza budowy
 • Zarządzanie procesami budowy oraz realizacja wszystkich faz w przeprowadzanych projektach (aż do przekazania budowy inwestorowi)
 • Obsługa budów województwa małopolskiego[/li]

Wymagania

 • Realizacja powyżej 10 mln wartości inwestycji
 • Wykształcenie wyższe (budownictwo)
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji wszystkich faz budowy dużych obiektów budowlanych (industrial, office)
 • Posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
 • Doświadczenie w nadzorze i koordynacji sił własnych i podwykonawców
 • Znajomość MS Office
 • Znajomość AutoCad
 • Znajomość procesu inwestycyjnego
 • Umiejętność kosztorysowania
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość języka angielskiego – mile widziana

Nasz klient oferuje

 • niezbędne narzędzia pracy
 • Ta oferta wygasła!