ETAPY REKRUTACJI


Przed podjęciem czynności rekrutacyjnych, każde stanowisko zostaje dokładnie omówione bezpośrednio z Klientem (najlepiej z osobą przełożoną dla przyszłego pracownika). Optymalnie, wskazany jest ogląd stanowiska pracy na poszukiwany wakat, w naturalnym miejscu pracy przyszłego pracownika w siedzibie Klienta.

1.Poszukiwania odpowiednich kandydatów.

Poszukiwania odpowiednich kandydatów rozpoczynają się w naszej bazie kandydatów, równocześnie zostają zamieszczone ogłoszenia w portalach internetowych.

Następnie zostaje stworzona lista firm, w których prowadzone będą poszukiwania bezpośrednie, zazwyczaj jest to bezpośrednia konkurencja Klienta.

Zidentyfikowani tą metodą kandydaci, którzy spełniają wymagania stanowiskowe Klienta zostaną zaofertowani na potrzebę prezentacji nowej oferty pracy. Rolą naszego konsultanta jest nawiązanie kontaktu z pożądanym kandydatem oraz uruchomienie jego pozytywnej motywacji wobec zmiany pracy.

Dodatkowym źródłem kandydatów będą wybrane portale zawodowe i społecznościowe.

2.Analiza otrzymanych aplikacji.

Pozyskane aplikacje kandydatów analizowane będą pod kątem dopasowania do uzgodnionego opisu stanowiska. Konsultant, po dokonaniu analizy formalnej, zaprasza kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne w naszym biurze.

3.Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych.

Podczas rozmów bezpośrednich zostaną zweryfikowanie umiejętności kandydata pod kątem przydatności dla organizacji Klienta. Rozmowy te mają charakter standaryzowanych wywiadów, weryfikujących niezbędne kompetencje kandydata, ustalone w wytycznych w formularzu oraz podczas indywidualnej rozmowy z Klientem.

W oparciu o te informacje, konsultant przygotuje profile zawodowe rekomendowanych kandydatów, którzy w jego ocenie powinni zostać zweryfikowani przez Klienta podczas rozmowy bezpośredniej.

4.Przedstawienie klientowi wybranych kandydatów.

Klient otrzyma profile zawodowe polecanych osób wraz z ich oryginalnymi życiorysami.

Wybrani kandydaci zostaną umówieni na spotkania w siedzibie Klienta lub naszym biurze.

Proces rekrutacyjny zostaje zakończony w momencie akceptacji i zatrudnienia przedstawionego przez nas kandydata.

Wynagrodzenie.

Za skuteczną realizację usługi uważa się akceptację przez Klienta rekomendowanego kandydata.

Faktura za realizację usługi zostaje wystawiona w momencie podpisania przez kandydata i Klienta listu intencyjnego, umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Cena usługi będącej przedmiotem niniejszej propozycji wynosi od 100-150 % miesięcznego wynagrodzenia brutto zaakceptowanego kandydata.

Gwarancja.

Jeżeli z merytorycznie uzasadnionych przyczyn Klient lub kandydat w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy rozwiąże ją, zobowiązujemy się do bezpłatnego wyszukania nowego kandydata w terminie i według zasad zawartych w niniejszym projekcie – bezpłatnie.

Termin realizacji.

Przybliżony czas realizacji projektu to okres od 1 do 3 tygodni od momentu podpisania umowy.

Za zgodą Klienta – właściwi kandydaci są rekomendowani i prezentowani natychmiast, kiedy tylko pojawią się w procesie rekrutacyjnym.

Obsługiwane branże: przemysł, maszynowa, budowlana, gastronomiczna, fmcg, spożywcza, energetyka, elektryka, odlewnictwo, hutnictwo, obróbka skrawaniem, chemiczna, konstrukcje stalowe, maszynowa, górnictwo, nowoczesne technologie, biura projektowe, automotive, metalurgia, elektrotechnika, inżyniera materiałowa, tworzywa sztuczne.


Zrealizowane stanowiska: dyrektor zakładu/plant manager, dyrektor fabryki, dyrektor operacyjny, dyrektor zarządzający, dyrektor ds. technicznych, dyrektor produkcji, koordynator produkcji, kierownik produkcji, dyrektor logistyki, dyrektor spedycji, kierownik jakości, inżynier procesu, inżynier produkcji, kierownik ds. BHP, specjalista ds. BHP, kierownik działu utrzymania ruchu, kierownik serwisu, kierownik działu badań i rozwoju, specjalista ds. rozwoju produktu, projektant, konstruktor, główny technolog, kierownik działu jakości, kierownik ds. lean manufacturing, kierownik działu zakupów i logistyki, planista produkcji, planista zakupów, planista dostaw, planista zaopatrzenia, operator CNC, tokarz, programista CNC, programista maszyn, programista lasera, programista wypalarki, spedytor, R&D (dział badan i rozwoju), asystentka, sekretarka, kierownik biura zarządu, dyrektor ds. relacji inwestorskich, księgowa, główna księgowa, dyrektor finansowy, kierownik finansowy, analityk finansowy, HR manager, dyrektor personalny, kierownik personalny, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. administracji, kierownik kontraktów, dyrektor kontraktów, przedstawiciel handlowy, inżynier sprzedaży, dyrektor sprzedaży, dyrektor rozwoju, spawalnik, kierownik budowy, inżynier budowy, elektryk, elektronik, inżynier elektryk, inżynier elektronik, tłumacz, project manager, kierownik produktu, specjalista ds. kadr i płac, kadrowa, kierownik działu kadr i płac, KAM, key account manager, dyrektor oddziału, kierownik oddziału, kierownik działu marketingu, dyrektor marketingu, odlewnik, architekt.