RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lepsza Praca Liliana Swoboda, 41-500 Chorzów, ul. Bolesława Chrobrego, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: – art. 6 ust 1a) RODO(1), wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres 5 lat po jej zakończeniu z uwagi na okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 5. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja umowy.
 6. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, za wyjątkiem przyszłego pracodawcy w przypadku pozytywnej rekrutacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (2), w przypadku gdy uznana Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.