Kierownik Projektu Budowlanego/Project Manager

Miejsce pracy: Katowice

 

Obowiązki

– Kierowanie projektem inwestycyjnym od momentu zakupu gruntów do momentu sprzedaży nieruchomości
– Projektowanie długofalowego planu inwestycyjnego z uwzględnieniem uzyskania przewagi konkurencyjnej
– Nadzór nad realizacją terminów w ramach pośredniej inwestycji
– Akceptacja wstępnych bilansów inwestycyjnych pod względem architektonicznym, urbanistycznym, a także finansowym
– Akceptacja konspektów umów o roboty budowlane i prace projektowe
– Weryfikacja dostępnych na rynku ofert
– Nadzór nad działaniami mającymi na celu wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy i Pozwolenia na Budowę oraz nad działaniami mającymi na celu uzyskanie Decyzji Pozwolenia na Użytkowanie
– Nadzór nad postępem finalizacji inwestycji
– Opracowanie i nadzór nad realizacją krótkoterminowych planów sprzedaży
– Inne bieżące zadania zlecone przez Przełożonego

Wymagania

– Znajomość prawa budowlanego
– Znajomość ustaw (o drogach publicznych, o ochronie środowiska)
– Znajomość zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym; doświadczenie na takim lub podobnym stanowisku minimum 2 lata

Aplikuj na to stanowisko
Udostępnij tę ofertę