Główna Księgowa/Główny Księgowy, Dąbrowa Górnicza

Lepsza Praca (certyfikat 13858) to polska firma specjalizująca się w rekrutacjach na stanowiska techniczne, handlowe i menedżerskie – głównie dla sektora przemysłowego. Prezentowane przez nas oferty pracy, dotyczą zatrudnienia wyłącznie po stronie klienta, na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego.
Aktualnie, dla naszego klienta poszukujemy osoby na stanowisko:

Główna Księgowa/Główny Księgowy

Dąbrowa Górnicza

Obowiązki

 • odpowiedzialność za prowadzenie działu księgowego w ramach grupy spółek; spółki prawa handlowego/konsolidacje
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT), reprezentacja firmy przed organami Skarbowymi
 • Odpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo-podatkowe;
 • Kontrola dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi;
 • Bieżąca analiza i kontrola kont księgowych, okresowe uzgadnianie sald oraz zamykanie ksiąg rachunkowych;
 • Miesięczne przeprowadzanie kontroli kosztów działalności firmy, analiza i ocena wyników finansowych
 • Nadzorowanie prawidłowego obiegu, przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych;
 • Współpraca z instytucjami bankowymi, podatkowymi, leasingowymi i innymi instytucjami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi działami dla osiągnięcia celów firmy;
 • Opracowywanie zestawień i analiz na potrzeby własne firmy, banków i innych instytucji
 • Sporządzanie RZIS, Bilansu oraz Rachunku Przepływów Pieniężnych (sprawozdania roczne)
 • Kontrola prawidłowości transakcji finansowych oraz nadzór nad sprawnym obiegiem dokumentów

Wymagania

 • doświadczenie na takim samym lub podobnym zakresie obowiązków; min. 2 lata pracy na stanowisku Głównej Księgowej/Głównego Księgowego
 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • znajomość przepisów podatkowych
 • sumienność i pracowitość
 • zaangażowanie w wykonywaniu zadań
 • mile widziany udział we wdrażaniu programów finansowo-księgowych oraz współpracy z biurami księgowymi

Oferujemy

 • swobodę w budowaniu zespołu księgowego oraz jego kształtu/samodzielne stanowisko
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę/umowę B2B – w zależności od preferencji kandydata, kandydatki
Aplikuj na to stanowisko